New Wave Norway AS Cottover Salgsfolder - Page 5

for . Miljømerkede produkter kan ha noe høyere pris enn ikke-miljømerkede produkter . Dette er fordi noen sertifiseringer krever bl . a . subsidier til bøndene , at produktene har en kvalitetsgaranti og at tekstilarbeidernes organisasjonsfrihet blir ivaretatt .
Svanemerket ® stiller visse krav til leverandørene når det kommer til bl . a . arbeidsvilkår , miljøvennlige produkter og hvilke kjemikaler som tilsettes i produktene . Dette kan føre til en noe høyere kostnad for leverandørene , og dette vil igjen påvirke forbrukerne .

5 .

cottoVer ® holder en god pris sammenlignet med konvensjonelle produkter takket være store volumer på produksjonen . Kolleksjonen har konkurransedyktige priser for klær som er miljømerket .
Hvorfor er det viktig med tredjepartssertifiseringer ?
Det kan være vanskelig for en forbruker å vite hva man egentlig kjøper og hvordan varen er produsert . Det kan til og med være vanskelig for leverandøren å vite hvordan produksjonen

6 .

foregår , da dette skjer i mange ledd .
Vi har derfor tredjeparts-sertifiseringer som tilbyr troverdig veiledning for både produsenter og forbrukere .
Tredjeparts-sertifiseringer innebærer :
- Full oversikt over produksjonsløpet fra fiber til plagg . Alle leverandører er dokumentert .
- Full gransking og verifisering for å sikre at kravene blir fulgt gjennom uavhengige organisasjoner .
- Kontrollbesøk og inspeksjoner blir fulgt .
- Sertifiseringene og merkingene er kjente på markedet og vil derfor enkelt bli gjenkjent av forbrukerne .
Hvorfor er det viktig med Fairtrade ® - sertifisert bomull ?
Bomull kan kalles det « hvite gullet ». Det gir en inntekt til om lag 100 millioner husstander i mer enn 70 ulike land .
Men livet som bomullsbonde er ikke alltid like enkelt . Konkurransen på verdensmarkedet er tøft og prisene på bomull har sunket de siste ti årene . Dette innebærer utfordringer for bomullsbønder i utviklingsland som ikke kan hamle opp med rike land som gir bøndene mye subsidier til sin produksjon .

7 .

Fairtrade ® har kriterier som garanterer bønder en minimumspris for bomullen . Bøndene får i tillegg Fairtrade ® Premium , dvs . subsidier til lokalsamfunnet . Fairtrade ® gir altså bøndene en trygghet . Hver gang du kjøper produkter som har Fairtrade ® -sertifisering bidrar du til at bøndene kan forbedre sine arbeids- og levevilkår . cottoVer ® bruker kun Fairtrade ® -sertifisert bomull !
Hvordan kontrolleres produksjonen av bomull ? Kan vi stole på merkingen ?
Dersom bomullen skal kunne sertifiseres av Fairtrade ® må hver leverandør i kjeden først være sertifisert av Fairtrade ®. Det utføres inspeksjonsbesøk hvert år for at leverandørene skal få opprettholde godkjenningen .
Dessuten utføres særskilte sporbarhetssertifikater , såkalte « Transaction Certificates », hver gang bomullen eller materialet transporteres gjennom leverandørkjeden .

8 .

På den måten kan sertifiseringsorganet kontrollere flyten av økologisk bomull , dvs . hvor mye som har kommet inn og hvor mye som har forlatt leverandøren . Dette må stemme overens .
Hvorfor er klær et miljøproblem ?
Det er først og fremst produksjonen av klær og andre tekstiler som påvirker både mennesker og miljø .
Eksempelvis brukes det mye kjemikaler i alle ledd – fra råvare til ferdig plagg . I bomullsavlinger anvendes ofte umoderne og veldig skadelige plantevernmidler og kjemikaler , som påvirker både naturen og de menneskene som jobber rundt bomullfeltet .

9 .

Produksjon av klær krever også store ressurser i form av vann og energi . Dette gjelder like mye i produksjonen som bruksfasen , med vask og tørking .
Miljøbelastningen øker dessuten av andel tekstiler og klær som kastes .
for. Miljømerkede produkter kan ha noe høyere pris enn ikke-miljømerkede produkter. Dette er fordi noen sertifiseringer krever bl.a. subsidier til bøndene, at produktene har en kvalitetsgaranti og at tekstilarbeidernes organisasjonsfrihet blir ivaretatt. 5. Svanemerket® stiller visse krav til leverandørene når det kommer til bl.a. arbeidsvilkår, miljøvennlige produkter og hvilke kjemikaler som tilsettes i produktene. Dette kan føre til en noe høyere kostnad for leverandørene, og dette vil igjen påvirke forbrukerne. cottoVer® holder en god pris sammenlignet med konvensjonelle produkter takket være store volumer på produksjonen. Kolleksjonen har konkurransedyktige priser for klær som er miljømerket. Hvorfor er det viktig med tredjeparts- sertifiseringer? Det kan være vanskelig for en forbruker å vite hva man egentlig kjøper og hvordan varen er produsert. Det kan til og med være vanskelig for leverandøren å vite hvordan produksjonen foregår, da dette skjer i mange ledd. Vi har derfor tredjeparts-sertifiseringer som tilbyr troverdig veiledning for både produsenter og forbrukere. Tredjeparts-sertifiseringer innebærer: 6. - Full oversikt over produksjonsløpet fra fiber til plagg. Alle leverandører er dokumentert. - Full gransking og verifisering for å sikre at kravene blir fulgt gjennom uavhengige organisasjoner. - Kontrollbesøk og inspeksjoner blir fulgt. - Sertifiseringene og merkingene er kjente på markedet og vil derfor enkelt bli gjenkjent av forbrukerne. Hvorfor er det viktig med Fairtrade®- sertifisert bomull? Bomull kan kalles det «hvite gullet». Det gir en inntekt til om lag 100 millioner husstander i mer enn 70 ulike land. Men livet som bomullsbonde er ikke alltid like enkelt. Konkurransen på verdensmarkedet er tøft og prisene på bomull har sunket de siste ti årene. Dette innebærer utfordringer for bomullsbønder i utviklingsland som ikke kan hamle opp med rike land som gir bøndene mye subsidier til sin produksjon. 7. Fairtrade® har kriterier som garanterer bønder en minimumspris for bomullen. Bøndene får i tillegg Fairtrade® Premium, dvs. subsidier til lokalsamfunnet. Fairtrade® gir altså bøndene en trygghet. Hver gang du kjøper produkter som har Fairtrade®-sertifisering bidrar du til at bøndene kan forbedre sine arbeids- og levevilkår. cottoVer® bruker kun Fairtrade®-sertifisert bomull! Hvordan kontrolleres produksjonen av bomull? Kan vi stole på merkingen? Dersom bomullen skal kunne sertifiseres av Fairtrade® må hver leverandør i kjeden først være sertifisert av Fairtrade®. Det utføres inspeksjonsbesøk hvert år for at leverandørene skal få opprettholde godkjenningen. 8. Dessuten utføres særskilte sporbarhetssertifikater, såkalte «Transaction Certificates», hver gang bomullen eller materialet transporteres gjennom leverandørkjeden. På den måten kan sertifiseringsorganet kontrollere flyten av økologisk bomull, dvs. hvor mye som har kommet inn og hvor mye som har forlatt leverandøren. Dette må stemme overens. Hvorfor er klær et miljøproblem? Det er først og fremst produksjonen av klær og andre tekstiler som påvirker både mennesker og miljø. 9. Eksempelvis brukes det mye kjemikaler i alle ledd – fra råvare til ferdig plagg. I bomullsavlinger anvendes ofte umod \H[YY[YB[]\ZY\ڙ[ZZ[\H0]\\YB]\[HY[\[HHؘ\[][[] Zڛۈ]0霈ܙ]\HܙH\\\HܛH][[\K]Hڙ[\ZH^YHBZڛۙ[HZ٘\[YY\0[˂Z[[\[[0\\][][[Z[\0霈H\\