New Wave Norway AS Cottover Salgsfolder - Page 4

10 grunner til å velge cottoVer ®!

På hvilken måte bidrar cottoVer ® til holdbarhet ?
Det viktigste bidraget gjør vi gjennom å bruke produkter som har lang levetid , både når det kommer til kvalitet og stil . På denne måten bidrar vi til å bevare jordens ressurser .
cottoVer ® kolleksjonen

1

bruker minimalt med kjemikaler i produksjonsløpet . Bomullen er økologisk , noe som betyr at det ikke benyttes kjemiske midler som ikke er godkjente i produksjonen .
Det kreves -fra samtlige leverandører- at FNs konvensjoner for arbeidsvilkår følges , samt en oversikt over hele produksjonsløpet . Det aller største bidraget gjør forbrukerne . Produkter er ikke holdbare om de ikke blir solgt . Forskjellen skjer først når kunden velger ett holdbarhetsprodukt , da utkonkurreres konvensjonelle produkter og styrker posisjonen til leverandører som satser på holdbarhet i samfunnet .
Etterspørselen styrer altså tilbudet . Hvis du kjøper økologiske klær bidrar du -på lang sikt- til en mer holdbar tekstilindustri .
Hvorfor produseres cottoVer ® i Bangladesh ? Hadde det ikke vært bedre og flyttet produksjonen til Europa for å kunne opprettholde en holdbar produksjon i tillegg til de sosiale rettighetene til befolkningen ?
De største utfordringene i tekstilindustrien er på globalt nivå . For å kunne bevare de sosiale rettighetene samt en holdbar produksjon må det skje forandringer der utfordringene er størst .

2 .

Bangladesh er en av verdens største eksportland av klær og tekstil . cottoVer ® er med på å styrke markedet for leverandører i Bangladesh som har investert i miljøvennlige produksjon og sosiale rettigheter . Dette kan være med på å påvirke andre leverandører til å gjøre det samme .
Tekstilindustrien i Bangladesh står for 80 % av landets eksportinntekter og sysselsetter fire millioner mennesker .
Veksten vi ser i dag tilsier at anslagsvis 15 millioner mennesker vil være sysselsatt i tekstilindustrien i landet i løpet av 20 år .
Om disse prognosene stemmer , kan Bangladesh klassifiseres som et middelinntekstland innen 2021 . dette er en viktig milepæl i bekjempelsen mot fattigdom i landet .
Hva er økologisk bomull ?
Økologisk bomull refererer til dyrking av avlinger , i dette tilfelle dyrking av bomull , som er naturfiber . Økologisk innebærer at dyrkingen skjer i balanse med naturen ( økologi

3

) i henhold

.

til internasjonale satte kriterier . I praksis innebærer økologisk bomull at :
1 : Kjemikaler / plantevernmidler unngås helt og at kun insekts- og ugressbekjempende middel blir brukt manuelt .
2 : Det ikke blir brukt kjemisk kunstgjødsel .
3 : Ingen gen-modifiserte ( GMO ) avlinger blir benyttet .
Holdbart forbruk- finnes det ?
Forbruk er i teorien positivt siden det er en forutsetning for handel og arbeidsplasser . Handel er nødvendig for økonomi , arbeidskraft og velferd i verden . Globalisering spiller en stor rolle i bekjempelsen mot fattigdom .
Tekstilindustrien har for mange land vært springbrettet ut av fattigdommen og til et mer industrialisert samfunn .

4 .

FN arbeider med konvensjoner som omhandler organisasjonsrett og sosiale rettigheter i de aktuelle landene , for å bevare menneskerettighetene . Forbrukere har et viktig samfunnsansvar når det kommer til bekjempelse av fattigdom . Bevisst forbruk kan lede til en rettferdig og bærekraftig utvikling .
Hvorfor er miljømerkede klær dyrere enn ikke-miljømerkede klær ?
Når man sammenligner priser , må man gjøre det på en rettmessig måte , og tillate seg følgende spørsmål : Har plaggene samme kvalitet ? Hva slags materiale er brukt ? Hvordan er plagget sydd ? Hvordan ser foller og sømmer ut ? Hvordan er passformen ?
Hvis plaggene endrer seg etter noen gangers bruk , har du mest sannsynlig ikke fått det du har betalt
10 grunner til å velge cotto V er ®! På hvilken måte bidrar cottoVer® til holdbarhet? Det viktigste bidraget gjør vi gjennom å bruke produkter som har lang levetid, både når det kommer til kvalitet og stil. På denne måten bidrar vi til å bevare jordens ressurser. 1. cottoVer® kolleksjonen bruker minimalt med kjemikaler i produksjonsløpet. Bomullen er økologisk, noe som betyr at det ikke benyttes kjemiske midler som ikke er godkjente i produksjonen. Om disse prognosene stemmer, kan Bangladesh klassifiseres som et middelinntekstland innen 2021. dette er en viktig milepæl i bekjempelsen mot fattigdom i landet. Hva er økologisk bomull? Økologisk bomull refererer til dyrking av avlinger, i dette tilfelle dyrking av bomull, som er naturfiber. Økologisk innebærer at dyrkingen skjer i balanse med naturen (økologi) i henhold til internasjonale satte kriterier. 3. Det kreves -fra samtlige leverandører- at FNs konvensjoner for arbeidsvilkår følges, samt en overs ЁٕȁɽխͩͳиЁ)єɅЁȁɉխɹAɽխѕȁ)ɔȁͽиͭͭ)ЁȁչٕȁЁɡɽխа)ѭɕɕٕ́ͩɽխѕȁɭ)ͥͩѥٕɅɕȁͽ͕ͅȁɡ)ͅչи$Ʌͥ́ɕȃ᭽ͬձ)ѕ͕ɕȁѥՑи!٥́ԁ+᭽ͭȁɅȁԀͥдѥ)ȁѕѥɤ!Ёɉլ́)!ٽəȁɽ͕ɕ́ѽY ) ͠!Ё)ɔѕЁɽխͩѥ)ɽȃչɕѡ)ȁɽխͩѥѥͽͥ)ɕѥѕѥ)єљɑɥѕѥɥ)Ёȃչمɔͽͥ)ɕѥѕͅЁȁɽխͩ)ͭɅɥȁȁљɑɥȁи(ȸ) ͠ȁ؁ٕɑ́єѱ)؁ȁѕѥѽY ȁɭ)ɭЁȁٕɅɕȁ ͠ͽ)ٕѕЁٕɽխͩͽͥ)ɕѥѕȸєɔ٥ɭɔ)ٕɅɕȁѥɔЁͅ)Qѥɥ ͠ȁȀ)́ѥѕѕȁ͕͕ѕȁɔ)ȁͭȸ)Yѕ٤͕ȁѥͥȁЁͱ٥̀ԁ)ͭȁ٥ɔ͕ͅЁѕѥɥ)ЁЁ؀ȸ(-Ƚѕٕɹȁչ́Ё)ո̴͕՝ɕ͉ȁխ)Օи(ЁȁխЁͬչѝ͕(%͕є5<ٱȁ)ѕи)ɉլȁѕɥͥѥЁͥЁȁ)͕ѹȁɉ͕ȸ!)ȁٕȃ᭽ɉͭɅЁ)ٕɐٕɑ͕ɥȁѽȁɽ)͕Ёѥ(и)Qѥɥȁȁ)ɥɕѕЁЁ؁ѥѥЁ)ɥ͕Ёͅչ)8ɉȁٕͩȁͽ)ɝͩͅɕЁͽͥɕѥѕȁՕ)ȃمɔͭɕѥѕ)ɉխɔȁЁ٥ѥͅչͅمȁȁ)ȁѥ͔؁ѥ ٥)ɉլѥɕљɑɕɅѥ)٥)!ٽəȁȁᵕɭȁɕɔ)ᵕɭ);ȁͅȁɥ͕Ȱɔ)ɕѵͥєѥє͕ᱝ)ͷ!ȁͅمѕ!لͱ)ѕɥȁխ!ٽɑȁЁ呐)!ٽɑ͕ȁȁᵵȁ!ٽɑ)͙ɵ)!٥́ɕȁ͕ѕȁ́լ)ȁԁЁͅ幱ЁЁԁȁх