New Wave Norway AS Cottover Salgsfolder - Page 3

FAIRTRADE Fairtrade® er en internasjonal, organisasjon som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. De ønsker å endre verdenshandelen gjennom å sette krav til rettferdige betingelser for bøndene og arbeiderne som dyrker råvarene. Fairtrade® organisasjonen er ikke en part i handelen, men har satt visse krav til hvordan en mer rettferdig handel skal foregå. Visjonen er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, utnytte sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid. I 2004 introduserte Fairtrade® en minimumspris på bomull, samt Fairtrade®-Premium. Ved å selge på Fairtrade®- markedet får dermed bomullskooperativene sikker og stabil inntekt, i tillegg til at Fairtrade®-Premium brukes til utbygging av lokalsamfunn og effektivisering av produksjonsmidlene. Fairtrades® miljøstandarder, som blant annet krever minsket bruk av sprøytemidler og tiltak mot jorderosjon, fører til bedre helse- og livskvalitet både for bomullsbøndene og menneskene som lever i områdene. Salget av Fairtrade®-merkede produkter har økt hvert år siden starten i 1988, og produktene selges nå i over 125 land. Les mer på www.info.fairtrade.no Made with Fairtrade Cotton GOTS Visjonen er at økologiske tekstiler vil bli en betydelig del av hverdagen og å forbedre folks liv og miljø. Deres misjon er å fremme Global Organic Textile Standard (GOTS) gjennom utvikling, implementering, verifikasjon og vern. Denne standarden stiller krav gjennom hele forsyningskjeden for både økologi og arbeidsvilkår i tekstil- og klesproduksjon ved hjelp av organisk produserte råvarer. Økologisk produksjon bygger på et system med jordbruk som opprettholder og fyller jordas fruktbarhet uten bruk av giftige stoffer, vedvarende sprøytemidler og kunstgjødsel. Altså en bærekraftig utvikling og aktivt samarbeid med alle relevante interessenter. Les mer på: www.global-standard.org CERES-0304 SVANEN Svanemerket® er det offisielle nordiske miljømerket som drives statlig. Svanemerket® er en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet. Hvis et merke skal vise veien til hva som er det beste valget for miljøet, må det vurdere hele produksjonsprosessen, og stille relevante krav ut i fra et livssyklusperspektiv. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt? Svanemerket® er en ikke-kommersiell merkeordning. Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet eller merkeordningen sin tro at Svanemerket® er en nøytral tredjepart. Et svanemerket® produkt skal være minst like bra som et produkt uten merke. Tekstilene skal bl.a. tilfredsstille omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø. Tekstilene skal ikke inneholde flamme-hemmere og produktene skal ikke være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer. Les mer på: www.svanemerket.no OEKO TEX Internasjonal merking av tekstiler. Oeko-Tex® har laboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres i takt med forskning og utvikling på området. Laboratoriene tester om det er helsefarlige kjemikaler, forbudte stoffer og annet som kan være helseskadelig i produktene. Testing av skadelige stoffer inkluderer: illegale stoffer, rettslig regulerte stoffer, kjente skadelige (men ikke lovlig regulerte) kjemikalier m.m. Les mer på: www. oeko-tex.com IC ECOLAB RD EL NO 3039 0034