New Wave Group Annual Report 2020 Swedish - Page 38

NWG // BOLAGSSTYRNING

15 811 aktieägare per den 31 december 2020

Valberedning
BOLAGSSTÄMMA
Revisionsutskott Externa revisorer
STYRELSE
Externa revisorer Externa revisorer
VD / KONCERNLEDNING
KONCERNFUNKTIONER / INTERNKONTROLL bolag bolag bolag bolag bolag
038 // ÅRSREDOVISNING