New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 6

Vi har lång erfarenhet av design och produktutveckling . Det är första steget i att skapa en hållbar produkt - oavsett om det gäller kläder eller ett konstglas i kristall .
DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

ALLT BÖRJAR MED HÅLLBARA PRODUKTER

Vi har lång erfarenhet av design och produktutveckling . Det är första steget i att skapa en hållbar produkt - oavsett om det gäller kläder eller ett konstglas i kristall .
De senaste 30 åren har vår konsumtion av kläder och textil nästan fördubblats . I takt med att jordens befolkning ökar och världen får en växande medelklass blir vår resursförbrukning en allt större utmaning . Att öka klädernas livslängd är A och O för att hejda den miljömässiga belastning som en linjär textilindustri medför .
Du kan enkelt göra mer hållbara inköp genom att prioritera kvalitet och långsiktigt användande . Visste du till exempel att om det genomsnittliga plagget används tre gånger längre än idag så minskar dess klimatpåverkan med 65 % och vattenanvändningen med 66 %? Det visar den senaste forskningen från Mistra Future Fashion där New Wave Group medverkar .
För att kvalitetssäkra våra plagg har New Wave Group investerat i egna kvalitetslabb . Där har vi utrustning för att genomföra en rad olika kvalitetstester , t . ex . krympning , färgfasthet och noppbildning . Allt för att våra produkter ska uppfylla kundernas och våra egna högt ställda förväntningar .
DU KAN GÖRA ETT MER HÅLLBART VAL GENOM ATT TÄNKA PÅ FÖLJANDE PUNKTER
• Investera i produkter av hög kvalitet ( för att möjliggöra lång livslängd ) Se värdet i produkten och vilket arbete som ligger bakom den
• Vårda produkten
• Tänk på transportsätt när produkten inhandlas
• Fråga efter mer information om producentens hållbarhetsarbete . Stötta de företag som du tycker gör ett bra jobb
• Använd plagg som ett ” statement ” för din syn på hållbarhet och värderingar
• Lämna förbrukade produkter till fortsatt användning ( ex . second hand )
6 | NEW WAVE GROUP / CSR
ALLT BÖRJAR MED HÅLLBARA PRODUKTER Vi har lång erfarenhet av design och produktutveckling. Det är första steget i att skapa en hållbar produkt - oavsett om det gäller kläder eller ett konstglas i kristall. De senaste 30 åren har vår konsumtion av kläder och textil nästan fördubblats. I takt med att jordens befolkning ökar och världen får en växande medelklass blir vår resursförbrukning en allt större utmaning. Att öka klädernas livslängd är A och O för att hejda den miljömässiga belastning som en linjär textilindustri medför. Du kan enkelt göra mer hållbara inköp genom att prioritera kvalitet och långsiktigt användande. Visste du till exempel att om det genomsnittliga plagget används tre gånger längre än idag så minskar dess klimatpåverkan med 65 % och vattenanvändningen med 66 %? Det visar den senaste forskningen från Mistra Future Fashion där New Wave Group medverkar. För att kvalitetssäkra våra plagg har New Wave Group investerat i egna kvalitetslabb. Där har vi utrustning för att genomföra en rad olika kvalitetstester, t.ex. krympning, färgfasthet och noppbildning. Allt för att våra produkter ska uppfylla kundernas och våra egna högt ställda förväntningar. 6 |NEW WAVE GROUP / CSR DU KAN GÖRA ETT MER HÅLLBART VAL GENOM ATT TÄNKA PÅ FÖLJANDE PUNKTER • Investera i produkter av hög kvalitet (för att möjliggöra lång livslängd) Se värdet i produkten och vilket arbe FP6ƖvvW"&FV( "l:W&F&GVFV( "L:F :RG&7'G<:GGB:G"&GVFVF0( "g,:VvVgFW"W"f&F&GV6VFV0:V&&WG6&&WFR7L;gGFFRl;g&WFr6GPG6W"|;g"WGB'&& ( "l:FBvr6WGB( 7FFVVN( l;g"F7 :P:V&&WB6l:G&FW&v ( ":Fl;g&''VFR&GVFW"Ff'G6GBl:FFpW6V6BB