New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 5

VD HAR ORDET Ett företag kan bara bli framgångsrikt på lång sikt genom att säkerställa att verksamheten också är hållbar. Vi vill ha en affärsmodell som är lönsam inte bara idag, utan även i framtiden. Att koppla samman vårt ekonomiska ansvar med arbetet kring miljö och etik är därför en viktig del i New Wave Groups långsiktighet. New Wave Group kan som global företagskoncern påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag är stolt över den möjligheten. Vi försöker ständigt förbättra och hitta smartare lösningar på de utmaningar vi möter. Men ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt – vår resa har bara börjat. “Om tillväxt är motorn som driver företaget så är hållbarhet vår kompass.” TORSTEN JANSSON VD och Koncernchef NEW WAVE GROUP / CSR| 5