New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 3

KEMIKALIE- GRUPPEN MISTRA FUTURE FASHION MEDLEMSKAP I 200 ANSTÄLLDA BSCI AMFORI BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE INKÖPSKONTOR I FYRA LÄNDER I ASIEN ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH EGEN CSR-PERSONAL SOM GÖR INSPEKTIONER CLEAN SHIPPING INDEX MÄTER UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER NEW WAVE GROUP / CSR | 3 EGNA KVALITETSLABB