New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 21

CSR ADVISORY BOARD New Wave Group har bildat ett expertråd för CSR-frågor (CSR Advisory Board) vars syfte är att komma med synpunkter, förslag och kritik på New Wave Group’s arbete. Det är ett sätt att bjuda in till dialog och ta del av den expertis ledamöterna besitter. Exempel på frågor som har diskuterats inom CSR Advisory Board är hållbarhetskrav inom offentlig upphandling, skydd av unga arbetstagare och strategisk kommunikation. 2016 besökte CSR Advisory Board två av New Waves största leverantörer i Kina för att se det praktiska resultatet av vårt CSR-arbete. ANDERS FERBE Ordförande IF Metall, Vice ordförande Business Sweden, Vice ordförande IndustriAll Europe, Vice ordförande IndustriAll Global, Ordförande Industrianställda i Norden, Ledamot LOs styrelse, Ledamot Socialdemokratiska partistyrelsen. ULRICA MESSING Ordförande Astrid Lindgrens Värld Vice ordförande Wallenstam AB Ledamot Länsförsäkringar Liv Ordförande Göteborgs hamn MIKAEL KARLSSON Ordförande European Environment Bureau Senior Partner and Advisor, 2050 Consulting Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan Ledamot i Skogsstyrelsens styrelse Ledamot i Insynsrådet vid Kemikalieinspektionen Ledamot i Kärnavfallsrådet Expert i regeringens parlamentariska Miljömålsberedning ELISABETH DAHLIN Generalsekreterare Rädda Barnen Styrelseledamot New Wave Group AB Ledamot Pressens Opinionsnämnd Ledamot Radiohjälpen ANNI SANDGREN CSR Manager New Wave Group. NEW WAVE GROUP / CSR| 21