New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 20

“Med New Wave Groups varuflöden är vår möjlighet att påverka miljön stor. Hållbarhet ingår som en naturlig del i vår affärsmässighet” Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. FOTO: PETER FALKRYGG Vår andra strategi handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. De största miljövinsterna kan uppnås genom bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda. New Wave Group är därför medlem i Clean Shipping Index (CSI). CSI grundades år 2007 och har bland annat tagit fram ett verktyg som hjälper företag att utvärdera olika fartyg efter deras miljöprestanda. Genom en databas får vi tillgång till mätbara uppgifter om exempelvis utsläpp och 20 |NEW WAVE GROUP / CSR kemikalieföroreningar från olika skepp. Syftet är att skapa marknadsincitament för rederierna att förbättra sitt miljöarbete. Mellan åren 1970 och 2015 har nästan hälften av allt liv i haven har försvunnit. Framtidens sjöfart kommer vara avgörande för global handel och målet om minskade utsläpp och levande hav.