New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 18

” Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” Ban Ki-moon, FN:s Generalsekreterare 2007 – 2016 18 |NEW WAVE GROUP / CSR FOTO: PETER FALKRYGG