New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 16

Cutter & Buck har också ett medlemskap i Fair Labour Association (FLA). FLA är Amfori BSCI:s motsvarighet på den amerikanska marknaden. FLA väljer varje år ut ett antal leverantörer som ska genomgå en oberoende kontroll, vilket sedan publiceras offentligt på FLA:s hemsida. Där kan du som kund gå in och läsa vad fabriken gör bra och vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas för att bli bättre. Leverantörer som tillverkar åt den amerikanska marknaden måste även genomgå en särskild granskning för säker transport och anti-terrorism som kallas C-TPAT. Vår CSR-personal genomför varje år C-TPAT- kontroller hos alla fabriker som tillverkar produkter till USA. Dessutom genomför amerikanska CBP (Customs and Border Protection) oberoende kontroller för att Cutter & Buck och New Wave Group ska behålla sin ackreditering. Även om C-TPAT inte är direkt kopplat till de traditionella CSR-frågorna medför det att våra leverantörer regelbundet besöks och granskas genom olika ögon. STÄNDIG FÖRBÄTTRING Målsättningen för New Wave Group och våra leverantörer är att alltid sträva mot förbättring. Genom regelbundna besök och dialog vill vi upptäcka brister i tid och komma med förslag på förbättringsområden. Allting är inte perfekt. Men vi tror på ständig förbättring och därför avslutar vi inte ett samarbete med en leverantör om vi upptäcker brister. Istället tar vi fram en handlingsplan så att leverantören kan nå upp till kraven igen. Genom sådana åtgärder tror vi att New Wave Group kan bidra till framsteg i produktionsländerna samtidigt som vi stärker vårt samarbete med leverantören. Det är ansvarsfull produktion för oss. INTRESSENTDIALOG Socialt ansvar kräver mer än granskning och revision enligt oss. Det handlar om att hitta lösningar på problem, utmana kulturella värderingar och att aktivt finnas till hands. Vissa frågor och utmaningar kräver samarbete på högre nivå än hos enskilda företag. Därför medverkar vår CSR-personal i forum och runda bords-samtal för att diskutera strukturella problem och lösningar. Tre gånger om året deltar vi på Amfori BSCI-möten i Sverige tillsammans med alla svenska företag inom Amfori BSCI - allt från stora klädföretag till matkedjor och teknikföretag. Vi deltar även i Buyers Forum Bangladesh som samordnas av Världsbankens IFC-SEDF. Forumet består av kända modeföretag som tillsammans kan sätta press på såväl leverantörer som lokala politiker. Exempelvis har forumet drivit frågan om höjda minimilöner genom att gemensamt skriva ett brev till Bangladeshs regering. 16 |NEW WAVE GROUP / CSR En klapp på axeln är alltid uppmuntrande! Två år i rad har vi belönats med priset ”Årets Miljökämpe”, framröstat av kunder och aktörer i den svenska profilbranschen.