New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 15

A B C D E F Outstanding Good Acceptable Insufficient Unacceptable Zero Tolerance Antalet Amfori BSCI-inspekterade leverantörer hos New Wave Group har växt för varje år i linje med vår målsättning. Eftersom vi är många företag som står bakom initiativet har Amfori BSCI snabbt blivit ett erkänt system och en investering för många leverantörer. Under 2016 genomfördes 128 st Amfori BSCI-inspektioner i vår leverantörsbas. Det innebär att över 80 % av vår totala inköpsvolym ligger hos leverantörer som är Amfori BSCI-inspekterade. Amfori BSCI är inget certifikat. Amfori BSCI är en levande process och ett verktyg som kräver att medlemsföretagen har ett kontinuerligt engagemang. Det viktigaste arbetet börjar när inspektionen är genomförd och bristerna ska åtgärdas. Därför är det inte tillåtet att använda Amfori BSCI som en märkning eller en garanti för enskilda produkter. Amfori BSCI-logotypen får endast användas för att styrka vårt medlemskap så att du som kund kan känna ett förtroende för att New Wave Group tar ett långsiktigt ansvar - även för leverantörer som måste förbättra sig. ANDRA VIKTIGA INITIATIV New Wave Group är ett av få svenska företag som har undertecknat Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Accordet är ett juridiskt bindande avtal som ska förbättra säkerheten på textilfabriker i Bangladesh. Fokus ligger på byggnadens hållfasthet, el- och brandsäkerhet. Vi ser arbetet som en viktig investering i vår verksamhet i Bangladesh och gläds åt de konkreta förbättringar som vi hittills har kunnat notera. Textilindustrin i Bangladesh sysselsätter över 4 miljoner människor och är den enskilt största drivkraften i landets ekonomi. Fler än 2 miljoner arbetstagare berörs direkt av Ackordet som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvarstagande. “The big