New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 11

1 KG tyg 4 KG kemikalier NEW WAVE GROUP / CSR| 11 Textilfärgning kräver oftast många kemikalier. Det kan krävas hela fyra kilo kemikalier för att producera ett kilo textil. Vattenrening är därför en kärnfråga för att undvika att kemikalier sprids i miljön. Tirupur i södra Indien kämpade länge med förorenat vatten från textilfabrikerna. Nu måste alla fabriker ingå i ett slutet vattensystem där allt färgvatten renas och återanvänds. Bilden är tagen när New Wave Group besökte reningsverket Arulpuram i slutet av 2013.