New Wave Group Årsredovisning 2022 NWG_Annual_Report_2022_SV_Mar_30_HQ | Page 2

NWG // INNEHÅLL

Innehåll

004
Varumärken
005
2022 i sammandrag
008
VD har ordet
010
Detta är New Wave Group
014
New Wave Group i världen
016
Flexibilitet och synergier
018
Företag
026
Sport & Fritid
034
Gåvor & Heminredning
042
CSR och hållbarhet
044
Bolagsstyrning
054
Aktien
058
Styrelse och ledande befattningshavare
062
Finansiell information - Förvaltningsberättelse
072
Finansiell information - Koncernen
110
Finansiell information - Moderbolaget
138
Kontakt
139
Årsstämma
002 // ÅRSREDOVISNING