New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 4

NEW WAVE PROFILE JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on tärkeä teema nykymaailmassa. Meidän kaikkien on otettava vastuu toimintamme maailmanlaajuisista vaikutuksista niin, että voimme vastata tämän päivän tarpeisiin vaarantamatta tulevaisuutta. Sinäkin voit vaikuttaa. Käytämme termiä yritysvastuu (CSR = Corporate Social Responsibility) kuvaamaan työtämme kestävän kehityksen parissa. Yritysvastuu ulottuu kaikkiin kestävän kehityksen kolmeen osa- alueeseen, joita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Tällä raportilla haluamme kertoa asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille työstämme ja tavoitteistamme yritysvastuun saralla. Modernin pörssiyhtiön tulee kertoa yleisölle työstään kestävän kasvun edistämiseksi. Näin voimme esitellä saavutuksiamme ja samalla pohtia, miten voimme parantaa toimintaamme tulevaisuudessa. Yritysvastuussa on kyse sitoutumisesta ja pitkän aikavälin suunnittelusta. Suurin vaikutus on päivittäisillä toimillamme. Olemme määrittäneet kolme tärkeää painopistealuetta, jotka auttavat meitä New Wave Groupissa huomioimaan kestävä kehitys ydinliiketoiminnassamme. 4 | NEW WAVE GROUP / CSR KOLME PAINOPISTEALUETTA OVAT: 1 Suunnittelu ja tuotekehitys 2 Hankinta ja tuotanto 3 Kuljetus ja logistiikka Tavoitteemme on minimoida liiketoiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat kielteiset vaikutukset ja samalla maksimoida myönteiset vaikutukset. Haluamme myös auttaa asiakkaitamme tekemään valveutuneita ostopäätöksiä. Jokainen voi omilla päätöksillään edistää kestävää kehitystä maailmassa. Ostopäätöksiä tehdessämme päätämme samalla, mitkä tuotteet ja yritykset menestyvät markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. Yritysvastuusymbolimme kuvastaa sitä, miten sosiaalinen ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä. Ihmiset ja maapallo!