New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 3

KEMIKALIE- GRUPPEN MISTRA FUTURE FASHION AMFORI OSTOTOIMISTOT NELJÄSSÄ AASIAN MAASSA 200 TYÖNTEKIJÄÄ BSCI -JÄSENYYS BANGLADESHIN PALO- JA RAKENNUSTUR- VALLISUUTTA KOSKEVA ACCORD-SOPIMUS BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE CLEAN SHIPPING INDEX MITTAA KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ NEW WAVE GROUP / CSR | 3 OMAT TESTAUSLABORATORIOT OMA YRITYSVASTUUHENKILÖSTÖ