New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 20

”Suuren tavaravirran ansiosta New Wave Groupilla on myös suuri mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön.” Clean Shipping Index -hankkeen tavoite on kannustaa laivayhtiöitä käyttämään puhtaampia aluksia ja päivittämään laivastoaan vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä ja meriin joutuvien kemikaalien määriä. KUVA: PETER FALKRYGG Toinen strategiamme on pyrkiä vaikuttamaan kuljetusyrityksiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Ympäristönäkökulmasta katsottuna suurin vaikutus saavutetaan investoimalla ympäristöystävällisiin polttoaineisiin ja energiatehokkaampiin aluksiin. Tämän vuoksi New Wave Group on Clean Shipping Index (CSI) -järjestön jäsen. Järjestö perustettiin vuonna 2007, ja se pyrkii kannustamaan laivayhtiöitä 20 | NEW WAVE GROUP / CSR käyttämään puhtaampia aluksia ja päivittämään laivastoaan. CSI-rekisteriin on rekisteröity suuri määrä laivoja, ja rekisteristä voi tarkistaa laivakohtaisia tietoja päästöistä ja ympäristötehokkuudesta. Näin voimme auttaa luomaan markkinakannustimia aluksien ympäristövaikutusten pienentämiseen. Puhtaat ja päästöttömät merikuljetukset ovat kestävän maailmankaupan perusta.