New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 19

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ KULJETUKSIA Kaksi celsiusastetta. Korkeintaan sen verran ilmaston lämpenemistä maapallomme kestää. Ilmasto kuitenkin lämpenee ennakoitua nopeammin, ja tämä johtuu kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa New Wave Groupin kuljetuksista koostuu konttikuljetuksista meriteitse Aasian ja Euroopan välillä; vuositasolla kontteja kuljetetaan keskimäärin 3 000. Pitkän matkan kuljetukset voidaan yleensä hoitaa vain ilma- tai meriteitse. Lentokuljetuksilla on suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Vaikka lentokuljetusten osuus oli vain vajaat 2 % kaikista Aasian ja Euroopan välisistä kuljetuksistamme vuonna 2015, ne aiheuttivat noin puolet kaikista kasvihuonekaasupäästöistämme. Tämä on selkeä osoitus siitä, että lentokuljetusten määrä täytyy saada mahdollisimman alhaiseksi. Me voimme kaikki vähentää näitä päästöjä suunnittelemalla tilaukset hyvissä ajoin. Meillä on kaksi pääasiallista strategiaa kuljetustemme ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ensinnäkin pyrimme virtaviivaistamaan logistiikkaamme ja toimintojamme. Konsernin sisällä pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään yhteisiä kuljetuksia. Tämä pienentää ympäristöjalanjälkeämme ja kustannuksia. Jakelutoimintojen tehostaminen on luonnollinen askel kohti kestävämpää liiketoimintaa. Kuljetussektorilla on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. New Wave Groupille kuljetukset ja logistiikka ovat tärkeässä asemassa, koska olemme riippuvaisia hyvin toimivasta jakeluverkostosta. Kuljetukset ja logistiikka on siis hoidettava tehokkaasti ja kestävästi, jotta ne täyttävät vaatimuksemme. New Wave Group pyrkii omalta osaltaan saavuttamaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Yksi tavoite on taistelu ilmastonmuutosta vastaan. NEW WAVE GROUP / CSR | 19