New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 16

Tytäryhtiönsä C utter & B uckin kautta New Wave Group kuuluu myös Fair Labour Association (FLA) -järjestöön. FLA-sitoumus koskee kaikkia tavarantoimittajia, jotka valmistavat tuotteita Amerikan markkinoille. FLA on riippumaton järjestö, joka BSCI:n tavoin pyrkii edistämään sosiaalista vastuullisuutta. Joka vuosi FLA valitsee toimitusketjustamme tavarantoimittajia auditointiin. Auditointiraportit julkaistaan FLA-nettisivuilla, josta jokainen voi seurata yksittäisten tehtaiden tietoja ja kehitystä. Amerikkalaisten tavarantoimittajien on myös osallistuttava kuljetusten turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan liittyvään työhön. Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) on vapaaehtoinen Yhdysvaltojen rajavalvontaviranomaisten (U.S. Customs and Border Protection, CBP) turvasertifiointi. Tavoite on rakentaa suhteita, jotka voimistavat kansainvälisiä toimitusketjuja ja parantavat USA:n rajaturvallisuutta. CBP tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä tavarantoimittajiemme tehtaisiin. Vaikka C-TPAT ei liity perinteisiin yritysvastuuaiheisiin, se osoittaa, että monet sidosryhmät valvovat toimitusketjujamme. JATKUVIA PARANNUKSIA Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja etenemme askel kerrallaan. Asiat voidaan aina tehdä paremmin! Säännöllisten käyntien ja viestinnän kautta pyrimme löytämään epäkohdat ajoissa ja ehdottamaan korjaavia toimenpiteitä. Mikään ei ole täydellistä. Joskus huomaamme, että tavarantoimittajat eivät ole toimineet odotustemme mukaisesti. Jos havaitsemme epäkohtia, laadimme toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti tavarantoimittajan tulee parantaa toimintatapojaan. Teemme mieluummin näin, sen sijaan että lopettaisimme yhteistyön kokonaan. Tällä tavoin pystymme kehittämään sosiaalista vastuullisuutta tuotantomaissa. Tämä on mielestämme todellista vastuun kantamista. TYÖTÄ EDISTYKSEN ETEEN Työolojen parantaminen edellyttää muutakin kuin valvontaa. Meidän on myös käsiteltävä kulttuurieroja ja löydettävä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä myös pitkällä aikavälillä. Haluamme tehdä yritysvastuutyötä sydämellä ja saada aikaan todellisia parannuksia. Joskus neuvotteluja joudutaan käymään yksittäisiä tavarantoimittajia korkeammalla tasolla. Yksi tärkeä yritysvastuutiimimme tehtävä onkin osallistua paikallisiin foorumeihin ja pyöreän pöydän keskusteluihin. Osallistumme esimerkiksi amfori BSCI:n kansallisiin kokouksiin kolme kertaa vuodessa. Toinen tärkeä foorumi on Bangladeshin Buyers Forum, jonka järjestäjä on World Bank Group IFC-SEDF. Foorumiin kuuluu tunnettuja muotibrändejä, ja yhdessä pyrimme vaikuttamaan sekä tavarantoimittajiin että poliitikkoihin. Foorumi laati esimerkiksi Bangladeshin hallitukselle vähimmäispalkkaa koskevan kirjelmän. 16 | NEW WAVE GROUP / CSR Kehut ovat aina paikallaan! Ympäristötyöllemme on kahtena peräkkäisenä vuotena myönnetty ”Årets Miljökämpe”-palkinto, josta ovat äänestäneet ruotsalaiset yritysprofilointialan toimijat.