New Wave Finland New Wave Group CSR 2018 - Page 10

KEMIKAALIT Tuotteidemme on oltava turvallisia, eivätkä ne saa sisältää haitallisia kemikaaleja. Olemme investoineet paljon aikaa ja rahaa tämän tavoitteen toteutumiseen. TIETO ON VALTAA. Useimpia kemikaaleja esiintyy jokapäiväisessä ympäristössämme ja osana nykyaikaista elämäntyyliä. Kaikki kemikaalit eivät ole haitallisia. On kuitenkin tärkeää olla tietoinen kemikaalien haitoista ja käsitellä niitä oikealla ja turvallisella tavalla. New Wave Group on testauslaitos Swerea IVF:n alaisen Kemikaliegruppin jäsen, joten saamme uusimman saatavilla olevan tiedon kemikaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä ja tutkimuksesta. Tämä tukee aktiivista työtämme vähentää ja korvata kemikaaleja sekä ottaa käyttöön parhaat saatavilla olevat teknologiat. Kaikkien tavarantoimittajiemme on noudatettava vaatimuksia, jotka on määritelty rajoitettujen aineiden luettelossamme. Luettelo on laadittu vastaamaan toimintamaidemme lainsäädäntöjä, kuten REACH-asetusta, mutta se ottaa huomioon myös teollisuuden suositukset ja standardit. Tämän vuoksi meidän vaatimuksemme ovat usein tiukemmat kuin käytössä oleva lainsäädäntö edellyttää. Päivitämme rajoitettujen aineiden luetteloa jatkuvasti yhteistyölaboratorioidemme, SGS:n ja Eurofinsin, kanssa. 10 | NEW WAVE GROUP / CSR Teemme myös testejä ja pistokokeita varmistaaksemme, että vaatimuksiamme noudatetaan. Teemme laboratorioissamme noin 300 eri kemikaalitestiä vuodessa. Testaamme sekä tekstiilituotteita että muovisia ja keraamisia tuotteita. Testiraportti ei koskaan anna täydellistä takuuta kyseisen tuotteen kemikaalipitoisuudesta, mutta se on meille tärkeä työväline, jonka avulla saamme hyvän kuvan siitä, noudatetaanko vaatimuksiamme. Testitulosten pohjalta voimme myös kehittää toimintaamme. Pyrimme myös sertifioimaan tuotteitamme. Esimerkiksi Öko-Tex-merkki, josta kerroimme sivulla 8, osoittaa että kyseessä on riippumattoman tutkimuslaitoksen testaama ja sertifioima turvallinen tekstiilituote, joka ei sisällä kiellettyjä kemikaaleja. Chemicals Group kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alan uutisista ja REACH- asetuksen tai muun kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön päivityksistä. Sertifikaatin aitous voidaan varmistaa sertifiointinumeron avulla.