Navodila za ločeno zbiranje odpadkov - Page 5

Reciklažni krog papirja

5

http://ozavescen.si/papir/

Ali ste vedeli?

Papir se lahko reciklira tudi do sedemkrat.

Odpadni papir sestavlja 70% najpomembnejših surovin za proizvodnjo novega papirja.

Za izdelavo toaletnega papirja vsak dan posekajo 27.000 dreves.

95% vseh svetovnih podatkov je še vedno shranjenih na papirju.

Vir: http://ozavescen.si/papir/