Navodila za ločeno zbiranje odpadkov - Page 3

3

Spoštovane sodelavke in sodelavci, dijakinje in dijaki, študentke in študenti,

po novem imamo na ekološkem otoku označene zabojnike, kamor bomo LOČENO ODLAGALI ODPADKE iz delavnic (živilstvo, aranžerstvo), rastlinjakov in šolske kuhinje.

Zabojniki so ločeni za plastiko (embalažo), papir, steklo, biološke odpadke in mešane odpadke.

Hrano iz živilskih delavnic odlagamo v zabojnike BIOTERE ob šolski kuhinji.

Vse odložene škatle najprej sploščimo in šele nato odvržemo v veliki zabojnik za papir.

Dežurni učitelj za območje okolice dnevno pregleda tudi prostor ob zunanjih zabojnikih. Dežurni dijaki za to področje so ga dolžni tudi vsakodnevno urediti.

V učilnicah so koši za mešane odpadke, plastiko in papir. Vse organske odpadke odlagamo v koše na hodnikih. V razrede hrane ne nosimo, razen ob spremembi urnika.

Kavo dijaki in študenti pijejo samo ob avtomatih, ne nosijo jo po učilnicah.

junij 2016