Navodila za ločeno zbiranje odpadkov - Page 15

15

Ločeno zbiranje plastičnih pokrovčkov ni le korak v zeleno, ampak tudi korak za humanitarnost.

ZAKAJ POKROVČKI?

Mnogokrat slišimo besede »pokrovčkov pa res ne bomo zbirali, saj ne kupujemo sladkih pijač, tako da bi zbrali zanemarljivo količino, kar pa se ne splača«. Ni res! V naših domovih se nahaja kar precej embalaže z plastičnimi pokrovčki, ki so primerni za zbiranje. Namesto, da jih odvžete med plastično embalažo, jih zbirajte ločeno, oddajte na zbirnih mestih ter storite nekaj za dober namen in okolje.

V Sloveniji delujeta dve humanitarni organizaciji, ki se v okviru prostovoljstva ukvarjata z zbiranjem plastičnih pokrovčkov. Zbran denar od prodaje pokrovčkov namenijo otrokom s posebnimi potrebami oziroma družinam v stiski.

Odpadne pokrovčke v Sloveniji odkupuje podjetje TAB iz Mežice, ki se poleg proizvodnje akumulatorjev ukvarja tudi s predelavo plastike. Pokrovčke očistijo, zmeljejo in izdelajo granulat. Le ta se uporablja kot surovina pri proizvodnji različnih izdelkov, kot so na primer plastični avtomobilski deli.

Za vsako tono zbranih pokrovčkov, gre v dober namen 300 €.

Glede na težo enega pokrovčka, vsak pokrovček šteje!

Ali ste vedeli?

Teža enega plastičnega pokrovčka je 2g.

V Sloveniji letno zberemo pribložno 100 ton plastičnih pokrovčkov.

Recikliran material odpadnih pokrovčkov je lahko uporaben za izdelavo ohišij akumulatorjev.

Vir: http://ozavescen.si/pokrovcki/