Navodila za ločeno zbiranje odpadkov - Page 12

12

5.ZABOJNIKI ZA ODPADNE

KARTUŠE IN TONERJE

V Evropi vsako leto zavržemo več kot 200 milijonov kartuš. Reciklira se jih samo 25%.

Kartuša ob menjavi ni nikoli popolnoma izpraznjena. V njej vedno ostane še nekaj barve ali črnila, ki vsebuje težke kovine. Če jo odvržemo v koš za smeti, povzročimo veliko škodo okolju. Nevarne snovi ob stiku z zemljo in podtalnico neposredno ogrožajo naše zdravje.

Upoštevajte praktične nasvete, s katerimi boste zmanjšali negativen vpliv, ki ga povzročajo kartuše in tonerji na okolje:

tiskajte le, kar je nujno potrebno.

tiskajte obojestransko.

če je izpraznjene kartuše možno ponovno napolniti jih ne zavrzite, temveč oddajte podjetje ali organizacijam, ki se s tem ukvarjajo.

uporabljajte obnovljene (ponovno napolnjene) kartuše.

97 % kartuše je možno reciklirati, zato prazne oddajte:

v zbirnih centrih komunalnih podjetij.

v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.

Vir: http://ozavescen.si/kartuse-in-tonerji/

www.ecoplus.com