Naložbeni magazin Vzajemci - februar 2015 - Page 7

Kako bi se gibala sredstva vlagatelja v izbranem obdobju?

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 23 leti (graf 2), bi trenutno imel 384,069 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 16,96-odstotna. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 3.740,69 odstotkov.

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 20 leti (graf 3), bi trenutno imel 68,890 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 9,86-odstotna. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 588,9 odstotkov.

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 15 leti (graf 4), bi trenutno imel 32,930 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 7,90-odstotna. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 229,31 odstotkov.

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 10 leti (graf 5), bi trenutno imel 14,210 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 3,01-odstotna. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 42,1 odstotkov.

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 5 leti, bi trenutno imel 12,831 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 3,98-odstotna. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 28,31 odstotkov.

Graf 2: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 1992 do 2015*

Graf 3: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 1995 do 2015*

Graf 4: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 2000 do 2015*

Graf 5: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 2005 do 2015*

7

Zgoraj navedeni primeri nakazujejo na upravičenost teze, da so vzajemni skladi dolgoročno zelo donosna naložba, ki je zaradi razpršitve premoženja in s tem nižjega tveganja primerna za izpolnitev vaših finančnih in življenjskih ciljev.

* na dan 11.2.2015 ob 14:00

Myhajlo Todurov