Naložbeni magazin Vzajemci - februar 2015 - Page 6

4

Za slovenskimi vzajemnimi skladi uspešnih 23 let

Prvi vzajemni sklad v Sloveniji, KD Galileo, je bil ustanovljen v 1.1.1992 in predstavlja začetek delovanja slovenskega trga vzajemnih skladov. Sklad je od ustanovitve do danes upravičil zaupanje prvih vlagateljev, saj je v 22 letih kljub finančnim krizam dosegel približno 20-odstotni povprečni letni donos, kar je zgodovinsko gledano nadpovprečno tudi v globalnem smislu. KD Galileo je že prvo leto vlagateljem ustvaril trimestno donosnost.

Pozitivno so se vzajemni skladi gibali vse do leta 2008, ko so v povprečju izgubili dobrih 39 odstotkov vrednosti. Leta 2009 in 2010 je sledil odboj - najprej za 30 in nato še za 10 odstotkov. V 2011 pa se je povprečna vrednost domačih vzajemnih skladov znižala za dobrih 12 odstotkov. Od leta 2012 pa slovenski vzajemni skladi beležijo pozitivno donosnost: 8,3 odstotka v 2012, 3 odstotka v 2013, 11,74 odstotkov v letu 2014 in 5,91 odstotkov v letu 2015*.

Pogledali smo, kako bi se gibala sredstva v hipotetičnem primeru, če bi vlagatelj vložil sredstva leta 1992 (od ustanovitve prvega sklada), pred 20 leti, pred 15 leti, pred 10 leti in pred 5 leti. Donosi so preračunani na podlagi aritmetične sredine donosov vseh slovenskih skladov, ki so poslovali v izbranem obdobju. Skladov, ki so v obravnavanem obdobju prenehali s poslovanjem, nismo upoštevali.

6

Od ustanovitve prvega vzajemnega sklada v Sloveniji je minilo že dobrih 23 let. Slovenski vzajemni skladi so prvo leto negativnih donosov zabeležili šele v letu 2008, po sedemnajstih letih delovanja.

Graf 1: Povprečna donosnost domačih vzajemnih skladov po letih