Naložbeni magazin Vzajemci - februar 2015 - Page 16

16

Visok potencial tehnološkega sektorja

Sektor informacijskih tehnologij je bil v preteklih letih za slovenske vlagatelje med najbolj donosnimi. Ali bo tako ostalo tudi v prihodnje, smo vprašali slovenske analitike in upravljavce.

Tehnološki sektor v zadnjih letih dobro posluje predvsem zaradi višjih investicij korporacij v sektor informacijskih tehnologij ter zaradi vala inovacij (mobilne tehnologije, računalništvo v oblaku). Bi torej morali vlagateli skočiti na vlak ali je morda že prepozno?

Rast se bo nadaljevala tudi v 2015

Investicije korporacij naj bi nadaljevale rast tudi v letošnjem letu. »Pričakovati je povečanje izdatkov podjetij za obnovo njihove informacijsko-tehnološke opreme in storitev. Po letni raziskavi Computerworld kar 43% vodij IT oddelkov v podjetjih (vzorec je obsegal 194 oseb) napovedalo, da za leto 2015 pričakuje povečanje izdatkov v njihovih oddelkih za 13%. Povprečje vseh anketiranih pa je ocenilo rast izdatkov za IT v letu 2015 v višini 4,3%. Večina pričakuje porast naložb v informacijsko varnost, računalništvo v oblakih, poslovne analize in razvoj mobilnih aplikacij,« pravi Dušan Povalej iz Ilirika DZU. Strinja se z njim tudi Gorazd Grof iz Alta Skladi. »Shranjevanje podatkov in uporaba programskih rešitev v oblaku kažeta največji trend rasti v zadnjih četrtletjih in vodilna podjetja na tem področju tudi v v naslednjem letu predvidevajo dvoštevilčno rast. Tudi internetna trgovina raste z velikimi stopnjami, še posebej na EM trgih. Tudi rast pametne telefonije na EM trgih še omogoča lepe rasti,« je dejal Grof.

V NLB Skladi so izmed večjih panožnih skupin letos naklonjeni proizvajalcem programske opreme (angl: software & services). »Panoga ima rekordno visoke marže, ki kontinuirano rastejo od leta 2003. Vrednotenje je glede na zadnjih 8 let podpovprečno. Potencial panoge zaradi nadaljevanja avtomatizacije dolgoročno ostaja, v naslednjem letu pa bo kar nekaj novih proizvodov na trgu, ki lahko spodbudijo povpraševanje,« pojasnjuje Jan Grižon iz NLB Skladi. V KD Skladi pa za letošnje leto vidijo pozitiven celoten tehnološki sektor. »Najbolj pa stavimo na Apple, Google, Ebay, Facebook in kljub temu, da ni čisto 'tehnološki', še Amazon. Verjamemo, da imajo največji potencial globalna podjetja, ki so prisotna v nekoliko manj 'tehnološkem' svetu (kot na primer Intel, Qualcomm, Cisco itd.) in so bolj potrošniško usmerjena,« pravi David Zorman iz KD Skladi.