Kapljice 2019. najstariji školski list u SD županiji - 36. izdanje Kapljice 2019.

LIST OSNOVNE ŠKOLE BIJAĆI , KAŠTEL NOVI / SIJEČANJ 2019. GODINA XXXVI. BROJ 36 ISSN 1332-375IX KAPLJICE ČAkavska 8. SUSRET MODERNO [email protected] MODERNA ZANIMANJA 2. TEMA BROJA: KAPLJICE 2019. 1