My first Publication prostor 62 web

PROSTOR

ARHITEKTURA ... GRAĐEVINARSTVO ... ENTERIJER ... DIZAJN ... LIČNOSTI
Broj 62 OKTOBAR / NOVEMBAR 2020 . cijena 3,50 eura CRNA GORA
Tema broja enterijer Gradevina - arhitektura
FABRIKE SAVJETI ZA PERISKOP GRADA
CHRISTIAN DE
UREĐENJE Muzički teatar i izložbena PORTZAMPARC SPAVAĆE SOBE dvorana u Gruziji
INTERVJU : Toma Plejić / Studio UP