My first Publication chytrolín.PDF - Page 21

Vybrané práce žáků 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy Celý redaktorský tým časopisu Chytrolín z audiovizuálního kroužku přeje úspěšný a šťastný nový rok 2020  21.