My first Publication chytrolín.PDF - Page 11

Před poštou se prodávalo svařené víno. Zpracoval Tomáš Hrůza, 9. třída Mikuláš, andělé a čerti- 6. prosinec 6. prosinec je zasvěcen svatému Mikulášovi, proto se brzy ráno tento den sešla 9. třída a všichni se oblékli do kostýmů. Čerti si začernili obličeje. V 9. třídě bylo peklo pro děti, které zlobily. V tělocvičně bylo nebe pro děti, které byly hodné. Zazpívej mi písničku! Blebleble 11.