My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 9

TÖÖRÜHMAD Töörühmad ja nende liikmed 2018. a lõpus. Strateegia töörühm - abiks EVEL arengustrateegia 2017-2021 elluviimisel. Töörühma liikmed:  Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS, töörühma juht  Nele Nilb, Viimsi Vesi AS  Olev Elmik, Võru Vesi AS  Jüri Ligi, Infragate Eesti AS  Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ  Kuldar Kipper, Võhma ELKO AS  Morten Aasaroht, Saarde Kommunaal OÜ  Tarmo Siir, Kemivesi AS  Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ  Indrek Tamberg, Keskkonnalahendused OÜ  Lauri Lagle, EVEL  Pille Aarma, EVEL Indikaatorite töörühm - vee-ettevõtete tehniliste-, majanduslike- ja kvaliteediindikaatorite võrdlusanalüüside (benchmarking) teostamine. Töörühma liikmed:  Evelyn Hekk, Tallinna Vesi AS, töörühma juht  Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ  Eda Joosep, Põltsamaa Varahaldus OÜ  Rene Bubõr, Tallinna Vesi AS  Olev Elmik, Võru Vesi AS  Urve Auksmaa, Jõgeva Veevärk OÜ  Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS  Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ  Lauri Lagle, EVEL  Pille Aarma, EVEL 9