My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 8

ÜLDKOOSOLEK 28. märtsil 2018. a toimus EVEL üldkoosolek Saku mõisas. Nagu tavaks on saanud, siis päev koosnes 2 osast: seminarist ja üldkoosolekust. Lühiülevaate Saku Maja AS tegemistest esitas Kadri Kralla. Seejärel tutvustas Indrek Tamberg "Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine" tööd. Aivar Sõrm Kuressaare Veevärgist esitas ettekande "Uuring lõppenud, mis edasi?". Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon, millest võtsid osa: Hans Liibek, Indrek Tamberg, Andro Ennok, Urmas Suurpuu ja Aivar Sõrm, vestlust juhtis Tarmo Siir. Kirgi kütnud teemal võtsid sõna mitmed EVEL-i liikmed. Üldkoosolekul kinnitati revisjonikomisjoni aruanne, juhatuse aruanne ja majandusaasta aruanne 2017. a kohta. Kinnitati 2018. a eelarve ja anti volitus juhatusele lisaeelarve kinnitamiseks. Juhatuse tegevust 2017. a hinnati väga heaks. Kinnitati EVEL 2017-2021 kriitiliste edutegurite hindamiskriteeriumid. Juhatuse liikmeks (Karin Krooni asemele) kinnitati Kuldar Kipper. Kinnitati EVEL-i uus põhikirja tekst. EVEL üldkoosolek Saku mõisas 8