My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 6

JUHATUS 2018. a alguses kuulusid juhatusse: Urmas Suurpuu, Hans Liibek, Andres Aruhein, Andra Pärnamäe, Kadri Kralla, Jaan Madis, Aleksandr Timofejev ja Leho Võrk. 21. juunil 2017. a kutsus Keskkonnaministeerium EVEL-i juhatusest tagasi Karin Krooni. 2018. a üldkoosoleku otsusega määrati tema asemele Kuldar Kipper. Septembris astus tagasi Urmas Suurpuu. 2018. a lõpus kuulusid juhatusse: Hans Liibek (juhatuse esimees), Andra Pärnamäe (juhatuse aseesimees), Andres Aruhein, Kadri Kralla, Jaan Madis, Aleksandr Timofejev, Leho Võrk ja Kuldar Kipper. 2018. aastal kogunes juhatus 5 korral. Tähtsamad vastuvõetud otsused: 1.     2.   3.  4.      5.  26. jaanuaril Kuresaares Võeti vastu kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia 2018-2020. Kinnitati põhikirja eelnõu üldkoosolekule esitamiseks. Kiideti heaks veemajanduse jätkusuutlikkuse strateegia töö. Tegevdirektorile anti luba sõlmida õigusnõunikuga tähtajaline tööleping. 26. märtsil Mäol Esitati EVEL Strateegia 2017-2021 kriitiliste edutegurite hindamiskriteeriumid üldkoosolekule kinnitamiseks. Kinnitati EVEL -i osalemine NOAH projekti taotluses partnerina. 7. juunil Jüris Liikmeskonnast arvati välja 5 ettevõtet ja nende liikmemaksu võlad nimetati ebatõenäoliselt laekuvateks. 28. septembril Tapal Otsustati rahuldada tegevdirektori Vahur Tarkmehe avaldus lõpetada tööleping alates 31. oktoober 2018. a. Tegevdirektori kohusetäitjaks määrati Pille Aarma. Võeti teadmiseks Urmas Suurpuu juhatuse liikme kohalt tagasi astumise avaldus. Kinnitati muudatused EVEL alaliste töörühmade liikmeskonnas. Muudeti Elutöö Auhinna statuuti. 2. novembril Paides Liikmeks võeti AS Mako ja AS Schöttli Keskkonnatehnika. 6