My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 47

EVEL LIIKMETE RAHULOLU-UURING Rahulolu-uuringu küsimustikule vastas 40 EVEL liiget. 28 vastajat ehk 70% olid vee-ettevõtetest ja 12 vastajat ehk 30% mitte vee-ettevõtetest. 47