My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 41

 7. detsembril korraldasime seminari „Operaatorite kogemused – teadmised ja nende rakendamine“. 2017. aastal korraldas EVEL liikmeskonna vee- ja reoveepuhastusjaamade operaatoritele 2-päevase seminari „Operaatorite kogemused“. Sellel aastal toimus eelneva ürituse jätkuseminar, mille peamiseks eesmärgiks oli, lisaks põnevatele ettekannetele, viia läbi esimene Eesti operaatorite kutsemeisterlikkuse võistlus. Ettekannetega esinesid vee-ettevõtete spetsialistidelt Raavo Vaselt (AS Viimsi Vesi) ja Taivo Eylandilt (Kohila Maja OÜ) ning Alar Saluste. Tallina Tehnikakõrgkoolist, Erki Lemberi eestvedamisel viidi läbi kutsemeisterlikkuse võistlus. Võistluse eesmärk oli selgitada välja parim ja optimaalsem tehnoloogiline lahendus, mis puudutas varasemalt planeerimisjärgus olnud puidu rafineerimistehast Est-For. Ülesande käigus oli võistlejate eesmärk, lähtudes sisend- ja väljundparameetritest, leida parim vee- ja reoveepuhastuse tehnoloogia, mis puhastaks nii sisendvee kui ka tootmisest tekkiva reostuse. Kutsemeisterlikkuse võistluses tunnistati parimaks meeskond koosseisus: Kalle Tsupsman (Haapsalu Veevärk AS), Kalmer Helde (Võru Vesi AS), Ats Mihkelson (AS Viimsi Vesi) ja Avo Leivategija (Jõgeva Veevärk OÜ).  AVK International A/S esindaja Jurgis Trams tutvustas AVK uusi tooteid ja viis läbi käelist osavust nõudva võistluse, mille võitis veenvalt AS Tartu Veevärk meeskond koosseisus: Henri Orav ja Kristjan Rosenberg. Päev jätkus rabamatka ja saunaga. Matsalu Veevärk AS operaatorid Ahti ja Jaanus 41