My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 39

 30. oktoobril toimus Julgeolekualane koolitus, mis korraldati koostöös Kaitsepolitseiameti ja Riigi infosüsteemi Ametiga. Jutuks tulid võimalikud ründed ja nendele vastu seismised. Lisaks elulistele näidetele käsitleti koolitusel ka tõetruud lauaharjutust, mis andis osalejatele võimaluse näha ise vee-ettevõtluse nõrku kohti ning leida objektide julgeoleku tagamiseks vajalikke lahendusi.  20.-22. novembril korraldas EVEL BEST projekti rahvusvaheline seminari tööstusest pärineva reovee käitlemise teemal Toilas. 20 ja 22. november toimusid arutelud ja külastused (VKG, Eastmani ja Järve Biopuhastusse) projektis osalevatele partneritele Eestist, Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust. 21. novembril toimusid ettekanded ja arutelud, mis on suunatud ka Eestis tegutsevatele tööstusettevõtetele. Ettekanded keskendusid ohtlike ainete identifitseerimisele, tööstusreovee mõjule olmereoveepuhastitele ning nõuetele, mis tulenevad direktiividest ja riikide enda õigusest. Teiste hulgas esinesid ja osalesid paneelaruteludes Dmitry Frank- Kamenetsky HELCOM Sekretariaadist, Ari Kangas Soome Keskkonnaministeeriumist ja Paula Lindell Helsingi regionaalsest Keskkonnateenistusest ning Mari-Liis Ummik Eesti Keskkonnaministeeriumist. Hollandi kogemusi jagas Albert Doets ettevõttest Fluor B.V. BEST projekti ürituse seltskond Toilas. 39