My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 36

 15. septembril toimus II avatud reoveepuhastite päev. Oma uksed avasid 9 vee-ettevõtet ning 10 puhastit külastasid 395 ehk ligi 400 inimest. 100 inimest rohkem, kui eelmisel aastal tõstsid oma keskkonnateadlikkust ja avardasid oma silmaringi veemajanduse valdkonnas. Tänud panustamast: Jõgeva Veevärk OÜ, Matsalu Veevärk AS, Kose Vesi OÜ, Viimsi Vesi AS, Tallinna Vesi AS, Saarde Kommunaal OÜ, Emajõe Veevärk AS, Võru Vesi AS, Pärnu Vesi AS. 36