My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 35

 30. augustil toimus vestlusring reoveesette piirkondlike keskuste loomise teemal Ülemiste veepuhastusjaama seminariruumis, Tallinnas. Rõõm oli näha nii palju osavõtjaid, üritusel oli kuulamas-arvamust avaldamas ligi 60 inimest. Oma sõna said öelda nii seaduseloojad kui toetuste andjad, vee-ettevõtted ja jäätmekeskused, ülikoolid ja konsultatsioonifirmad. Lääne-Viru Jäätmekeskuse esindajad Raido Tammik ja Priit Raamat ning Taavo Tenno, Vallo Lemmikoo ja Mait Kriipsalu arvamust avaldamas 35