My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 31

 6. juunil 2018. a toimus ühendseminar "Joogivee riskihinnangu ja tehnorajatiste talumise tasude tutvustused ja küsimustele vastamine”. Seminaril esinesid: Knut Tamm Terviseametist, Pille Aarma EVEL-ist ja Vaike Murumets Justiitsministeeriumist. Vaike Murumets Justiitsministeeriumist  11.-13. juunil 2018. a toimus Gdanskis BEST projekti (Better Efficiency for Idustrial Sewage Treatment) töötuba. Põhiteemaks fosfori taaskasutus. Töötuba Gdanskis 31