My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 30

 23-25. mail külastasid CWPharma projekti raames EVEL-i Saksamaa reovee eksperdid Matthias Ebel (DWA) ja Michael Friedrich (Ingenieurbüro Friedrich). Külastuse eesmärgiks oli koguda CWPharma projekti jaoks täiendavat informatsiooni, kus projekti raames optimeeritakse Paide reoveepuhasti. Sander Sepp, Jaan Madis, Matthias Ebel, Michael Friedrich ja Erki Lember Paide reoveepuhastil  4. juunil sõlmisid Keskkonnaministeerium, Keskkonna- investeeringute Keskus ja Eesti Vee-ettevõtete Liit hea tahte ja koostöölepingu. Alates 5. juunist 2018. a võtab KIK vastu eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Selleks, et taotlemine oleks selge, lihtne ja arusaadav ning kõik osapooled teaks oma rolle sõlmiti hea tahte ja koostööleping. Foto autor: Arno Mikkor 30