My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 3

EESSÕNA Tere, Kallis Lugeja! Sinu ees on esimene Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) aastaraamat. Raamat on pühendatud tegemistele ja sündmustele, mis toimusid 2018. aastal. Ma ei liialda, kui ütlen, et see oli üks väga tormiline aasta EVEL-i pikas ajaloos (peagi möödub 25 aastat sünnist). EVEL-i tegevmeeskond pole kunagi varem olnud nii suur. Suurem meeskond võimaldas korraldada palju erinevaid üritusi ja osaleda mitmetes projektides. Aasta alguses küttis kirgi äsja valminud jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia ja aasta jooksul käis tihe mõttevahetus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse eelnõu teemal. R ahvusvahelist veepäeva tähistasime Eesti Loodusmuuseumis, kus lisaks müstilisele ürgmere näitusele tekitas elevust näitus reoveepuhastist kogutud leidudest. Kevadel toimus bowlingu turniir, mis loodetavasti muutub uueks traditsiooniks. Järgnes imeilus suvi, mille tegi veelgi erilisemaks EVEL-i suvepäevad Saaremaal. Ajalooliseks sündmuseks võib nimetada Euroopa veemajanduses suurt mõjuvõimu omava organisatsiooni EurEau töörühma kohtumise korraldamine Tallinnas. Kohale saabusid esindajad 21-st Euroopa riigist. Sügisel tänasime tublisid inimesi tunnustusüritusega, mis toimus Pärnus Pernova Loodusmajas. Need ja paljud teised sündmused ning tegemised on koondatud siia raamatusse. Kuid kõik see sai toimuda vaid tänu EVEL-i liikmetele. Liikmeskonnas on palju ülimalt tublisid inimesi, kes aktiivselt osalevad Liidu tegemistes ja panustavad seeläbi kogu sektori arengusse. Selline ühine tegutsemine annab jõudu ja kindlustunnet ka tulevikuks! Aitäh Teile! Pille Aarma EVEL-i tegevjuht 3