My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 27

 24. - 25. aprill külastas 7 Eesti vee-ettevõtjat ja 1 KOVi esindaja Waste Water Management 2018 veemessi Kiievis, Ukrainas. Reisi jooksul tehti tutvust ja külastati ka paari kohalikku vee-ettevõtet. Kohtuti kohaliku vee-ettevõtete liiduga ja kuulati nende tegemisi (liitu kuulub 264 liiget). Ukrainas on kaks nn EVEL-i. Kiievi veemuuseumis tutvustati Kiievi asustuse ÜVK ajalugu ning arenguid kuni käesoleva ajani. Peab ära mainima, et Ukraina külastus ületas ootusi ja avardas kindlasti osalenute silmaringi märkimisväärselt. 27