My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 25

 22.-23. märtsil esindasid EVEL-i Varssavis toimuval rahvusvahelisel teadus-tehnika konverentsil „Innovatsioon veemajanduses“ Emajõe Veevärgi juhataja Andres Aruhein ja EVEL inseneeria nõunik Lauri Lagle. Ettekandes keskenduti tänasele Eesti veesektori olukorrale ning tulevikuväljavaadetele. Tegemist oli selle mõttes kastist välja teemaga, kuna teised esinejad keskendusid konkreetsetele toodetele/lahendustele. Poola vee-ettevõtete liidu tagasiside oli positiivne. Lauri Lagle ja Andres Aruhein  28. - 29. märtsil osales Kalver Tammik AS Pärnu Vesi klienditeeninduse juht konverentsil „Re-turn to the tap“ Ateenas. Tagasiside Kalverilt: "Tahan tänada, et tekkis võimalus esindada EVEL ja seda, mida Eestis ühiselt teeme. Olin esitlust kokku pannes ka ise üllatunud, kui palju oleme teinud ja milliseid ühiseid väärtusi koos EVEL-i ja veevärkidega teeme. Asjad, mis meile tunduvad enesest mõistetavad ja vahest juba igavad, kuid toovad tulemused on siin „Vau“ efekti väärtusega. Igatahes saadud tagasiside oli ülimalt positiivne ning ise hindan lähetuse õnnestunuks" Kalver Tammik Ateenas 25