My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 24

Oma silmaga sai uudistada AS Pärnu Vesi reoveepuhastist kogutud leide. Väljapaneku autor Kalle Reisenbuk vastas meeleldi publiku küsimustele. 24