My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 23

 20. märtsil Tartus ja 23. märtsil Kohtla-Järvel toimusid õppe-vestlusringid: Tartu Veevärk AS seminariruumis ja Järve Biopuhastuse OÜ seminariruumis. Fookuses oli joogivee kvaliteet, nii mikrobioloogia kui radioloogia vaatevinklist, ja KIK toetused. Vesteldi vabas vormis kõikidest muudest praktilistest teemadest seadusloomes ja regulatsioonides. Saadi tuttavaks uute inimestega, ergutati mõtteid ja tugevdati sidemeid. Mõlemal päeval sai tutvuda ka kohaliku reoveepuhastiga. Õppevestlusring Tartus  Kohtla-Järvel 22. märtsil tähistati rahvusvahelist veepäeva. EVEL korraldas veepäeva ürituse Eesti Loodusmuuseumi Müstilise ürgmere näitusesaalis. Seminari eesmärk oli juhtida tähelepanu veekeskkonna probleemidele ja vee-elustiku säästmise võimalustele. Põhifookus oli 2018. a suunatud mikroplastikule. Mikroplastikust tegi lühiülevaate EVEL õigusnõunik Pille Aarma. Paneeldiskussioonis osalesid: Pille Aarma, Katarina Oganjan KeM Mereoskonna nõunik, Kati Lind TTÜ Loodusteaduskonna Meresüsteemide instituudi mereökoloogia labori insener ja Erki Lember Tallinna Tehnikakõrgkooli Ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi direktor, paneeldiskussiooni juhtis Vahur Tarkmees. Erki Lember tutvustas reoveepuhastamise protsessi Tallinna Tehnikakõrgkooli mudelil. 23