My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 22

EurEau EU3 töögrupi liikmed Tallinnas  14. - 16. märtsil korraldas EVEL väljasõidu üle lahe Soome. Õppereisi eesmärgiks oli saada ülevaade Soome veekäitluse olukorrast ja koguda infot soomlaste tulevikuplaanide kohta. Reisil osales 19 inimest. 22