My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 21

Tartu IWAMA konverentsi arutelul võtab sõna Toomas Kapp  Külalistele tutvustati Eesti kultuurilugu ERMis 5.-6 märtsil võõrustas EVEL EurEau EU3 töögrupi liikmeid Tallinnas. EU 3 töögrupp tegeleb üldise õigusloome ning veemajandusega, sh statistika, andmete kogumisega, süstematiseerimise ja võrdlushinnangute andmisega. Koosolekul osales 30 inimest 21 erinevast Euroopa riigist. Peale ametlikku töökoosolekut viisime osalejad Tallinna vanalinna tuurile ning enne õhtusööki tutvustas Silver Sepp muusikamaailma mitmekesisust. Üritus läks igati korda, saime palju positiivset tagasisidet. Ürituse korraldamine sai võimalikuks tänu sponsoritele: AS Tallinna Vesi, OÜ Järve Biopuhastus, OÜ Roman Tavast, Haapsalu Veevärk AS. 21