My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 20

ÜRITUSED  15.- 17. jaanuaril toimusid „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine“ tutvustavad seminarid Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Indrek Tamberg tulemusi tutvustamas Pärnus  Helen Barndõk esinemas Tartu seminaril 8. - 9. veebruar korraldasid Tartu Ülikool ja Tartu Veevärk AS IWAMA projekti konverentsi Tartus. IWAMA (Interactive Water Management) projektis on osalejateks 17 Läänemere äärse riigi vee-ettevõtet, ülikooli ja keskkonnaorganisatsiooni. Projekti eesmärgiks on suurendada reoveepuhastites settekäitluse efektiivsust, kasutades olemasolevaid tehnoloogiaid maksimaalselt ning suurendades operaatorite teadlikkust. Projekti tulemuseks on projektipartnerite teadlikkus, kuidas läbi reoveesette käitlemise vähendada Läänemerre jõudvate biogeenide ja ohtlike ühendite hulka. 20