My first Publication AASTARAAMAT 2018 - Page 19

EUREAU EurEau EVEL on EurEau liige alates 2014. aastast. Tegemist on organisatsiooniga, mis ühendab vee- ja kanalisatsiooniteenusega seotud erialaliite 29-st Euroopa riigist. Euroopa organisatsiooni eesmärgiks on kujundada üheskoos Euroopa veetööstuse seisukohti veekvaliteedi, reoveepuhastuse, ressursitõhususe ja paljudes muudes teemades. Ühiseid seisukohti tutvustatakse ja otsitakse toetust Euroopa Liidu õigusloomega tegelevate inimeste ja eriti just otsustajate hulgas. EurEau-s käib sisuline töö läbi 3 temaatilise töögrupi. Igas töögrupis on esindatud ka EVEL. 2018. a kuulusid töögruppidesse:  EU1 – joogivee töörühm – Kristiina Soovik (Tallinna Vesi AS) ja Nele Nilb (Viimsi Vesi AS)  EU2 – reovee töörühm – Ellen Mihklepp (Tallinna Vesi AS) ja Kaido Põhako (Tartu Veevärk AS)  EU3 – veemajanduse ja üldise õigusloome töörühm – Pille Aarma (EVEL) Vahur Tarkmees on EVEL esindaja EurEau üldkoosolekul. EVEL on EurEau töösse panustanud teadmiste ja kogemustega. Oluline on märkida, et info ei liigu ainult ühes suunas, vaid ikka kahel suunal. EurEau töörühma liikmetel on võimalus olla infovoos, mis kätkeb endas Euroopa parimate spetsialistide arvamusi. Lisaks saab jooksvalt kursis olla Euroopa Liidu vee- ja reoveevaldkonda puudutavate õigusaktide muudatustega ja plaanidega nendeks muudatusteks. Teadmised, mis tulevad töögruppidest on võimaldanud EVEL olla vääriline partner Eesti ametiasutustele. Nele, Kristiina, Ellen ja Kaido Moni reoveepuhastil. 19